PLEASE HELP FINDING ANNIE'S MURDERER!
E-mail; info@annierockstar.com

Thank you all who have been signing our petition "Investigation of deaths in suspicious circumstances" to the Scottish Parliament for Annie's suspicious death to be investigated by the new Police unit. The petition now is closed. To read the petition and for information on the petition´s progress in parliament please click on the link; http://epetitions.scottish.parlia.../view_petition.asp?PetitionID=373 

ANNIE´S HARLEY DAVIDSON OR THE VALUE IN CASH!

FOR INFORMATION ABOUT ANNIE'S MURDERER!

Please help us find Annie´s murderer!

Annies fall är sedan november 2006 hemligstämplat enligt lagen Freedom of Information och vi får inte heller tillgång till utredningen, detta eftersom Annies död inte anses vara i allmänhetens intresse! 

Åklagaren vill inte tala om varför och vem som tagit detta beslut. Trots att fyra år har gått sedan Annies död vet vår familj fortfarande inte vad som hänt henne. 

Varför så stort hemlighetsmakeri om Annies död  skulle röra sig om en "vanlig"  drunkningsolycka? Hur kan polis och åklagarmyndighet stå så kallsinniga inför en sörjande mamma, nonchalera utredningen och vägra utreda hur Annies långa hår har försvunnit?

Hjälp vår familj med tips om hur vi ska gå vidare för att få veta vad som hänt Annie!  Guje, Annies mamma.

Annie's case is now classified strictly secret, and we are denied access to the investigation in accordance to the Freedom of Information Act, saying documentation can not be reveald since Annie's death is not in the public interest!

The Procurator refuses to tell why and by whom, this decision has been made. Although it is four years since Annie died our family still has not received the answers of what happened to Annie. 

Why this mystery – making if Annie's death was “just” an ordinary drowning accident? How can the Police and Crown Office show such coldness to a mother, be that nonchalant about the investigation and refuse to investigate the disappearance of Annie's long hair?

Please help our family of how to get the answers about Annie's death!  Guje, Annie's mother.

Please visit; http://shirleymckie.myfastforum.org/forum1.php Please support; Misscarriages of Justice Organisation; http://www.mojoscotland.com/index.html


besöksräknare